شنبه 28 مرداد ماه 1396
   

حسـابداری انبـار:

 • طراحي و برنامه نويسي با زبان Delphi6.0 مي باشد.
 • بانك اطلاعاتي مورد استفادهMicrosoft SQL Server  مي باشد .
 • معماري Client/Server با پروتكل ارتباطي TCP/IPمي باشد .
 • تحت انواع نسخ MS-Windows قابليت اجرائي دارد از قبيل :

Windows/NT/Advanced server 2000/2000 professional/XP/98

مشخصـات نـرم افـزار و امکـانات :

 1. گروه بندی انبارها تا 3 سطح.
 2. نگهداري كالا در انبارهاي متعدد و تعيين مشخصات فني آن .
 3. تعيين طول كد مستقل كالا بدون محدودیت تا چهار سطح.
 4. قابليت تعريف و نگهداري همزمان دوره هاي مختلف مالي .
 5. تعريف انواع كدينگ در بخشهاي سطوح انبار، واحدهاي كالا، مراكز (ارسال ،‌ مصرف و تدارك) و متون ثابت و مأموران .
 6. تعریف پروژه های مرتبط با انبارها .
 7. امکان رزرو کالا برای پروژ ه های تعریف شده.
 8. قابليت تفكيك ثبت اسناد انبار به دو روش تعدادي و تعدادي- ريالي .
 9. قابليت انتقال كالا بين انبارهاي مختلف .
 10. سیستم نگهداری کالاهای امانی مستقل از انبار جاری .
 11. امكان تعريف شماره گذاري خودكار و دستي براي سرفصل انبارها .
 12. امكان اعمال شيوه هاي رايج قيمت گذاري (ميانگين لحظه اي، FIFO،LIFO ) .
 13. امكان تعريف چندين واحد براي يك كالا و جدول تبديل آن .
 14. امکان تعریف پارامترهای اضافات و کسورات در سند رسید و حواله.
 15. امكان صدور اسناد اعم از خريد، وارده، صادره، انتقال، توليد، عبوری، برگشت از خريد و ...
 16. قابلیت تعریف و صدور سند کالا مرکب (محصول) .
 17. امكان ارتباط با سيستم حسابداري و صدور سند حسابداري بصورت خودكار .
 18. امكان تعيين دسترسي انبار دار و حسابدار به بخشهاي مربوط به خود در اسناد  .
 19. امكان تعريف درخواست خريد و درخواست كالا .
 20. انجام عمليات انبارگرداني و انتقال مانده موجودي به دوره بعد .
 21. امكان اخذ گزارشهاي متعدد كاردكس، گردش انبارها، عملكرد سفارش كالا، اسناد انبارداري و تعريف گزارشهاي خاص توسط كاربر .

 دریافت فایل مشخصات فنی نرم افزار حسابداری انبار

 

بازدید اختصاصی

جهت بازدید از نرم افزارهای اتوماسیون اداری، اتوماسیون دفاتر حقوقی و مدیریت اطلاعات املاک کلیک نمایید.

مشتریان گرامی می توانند پیشنهادها، نظرات و مشکلات خود را درباره محصولات و خدمات یکان از طریق تماس با شماره 4-32731550-031 مطرح نمایند.

دریافت فایل فیلم معرفی یکان

Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا